PRivacy policy

Deze website is eigendom van RESOR BV.

Contactgegevens

Adres: Mechelsesteenweg 271, bus 1.1 – 2018 Antwerpen, België

E-mail: gilles.orlians@resor.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0727 862 660

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen. We raden u dan ook aan om dit Privacy- en Cookiebeleid regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze homepage worden aangekondigd.

Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?

  1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking voor uw persoonsgegevens?
  2. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
  3. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
  4. Welke cookies gebruikt RESOR BV?
  5. Wat met links naar andere websites en sociale media?
  6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
  7. Tot wie kan u zich richten om uw recht van toegang, verbetering of verzet uit te oefenen?

Deze versie van het Privacy- en Cookiebeleid werd op 1 januari 2017 gewijzigd.

1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites van RESOR BV (o.a. www.resor.be).

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

RESOR BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

a. Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, bv. door inschrijving op onze nieuwsbrief of door de aanvraag van een brochure, vraagt om van onze activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties e.d.m. op de hoogte te worden gehouden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw voorkeurstaal en het project of de regio waarin u interesse heeft.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

b. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met RESOR BV en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van RESOR BV om u te informeren over haar activiteiten.

c. Voor het technisch en functioneel management van onze website

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om de website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van cookies. Zie ook vraag 5: welke cookies gebruikt resor.be?

Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van RESOR BV om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

RESOR BV kan uw gegevens delen met andere vennootschappen verbonden met RESOR BV. Daarnaast doet RESOR BV een beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

5. Welke cookies gebruikt RESOR BV?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen.

 

Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.

RESOR gebruikt verschillende soorten cookies:

Functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren uw website bezoek en uw gebruikservaring.

Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bv. Google analytics cookies).

Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

6. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website van RESOR BV kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. RESOR BV is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die websites van toepassing.

Als u inhoud van de RESOR BV website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de bezoekers van die sociale media zichtbaar zijn. RESOR BV is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die sociale media van toepassing.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

RESOR BV streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers.

8. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door RESOR BV worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of u om te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan gilles.orlians@resor.be of per post op het bovenstaande adres. RESOR BV kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot gilles.orlians@resor.be. U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid

RESOR BV, GENERAAL LEMANSTRAAT 61, 2018 ANTWERPEN – KBO: BE0727.862.660 – VASTGOEDMAKELAAR: GILLES ORLIANS – BIV-NR. 512.908 – BELGIË – TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT: BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS, LUXEMBURGSTRAAT 16 B TE 1000 BRUSSEL – DE VERPLICHTE VERMELDINGEN WEBSITE VASTGOEDMAKELAAR LEEST U HIER. WAARBORGORGANISME: BA EN BORGSTELLING VIA NV AXA BELGIUM (POLISNR. 730.390.160) – DERDENREKENING: BE19 0018 3642 4612